Najbliższy kurs:
17.07.2024r.17.30
ZAPISZ SIĘ!
JAK ROZPOCZĄĆ KURS

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW  "DELTA" - INFORMACJA DLA KURSANTÓW JAK ROZPOCZĄĆ KURS

 

ZANIM ROZPOCZNIECIE PAŃSTWO STARANIA O WYDANIE PKK, MUSICIE PAŃSTWO PRZEJŚĆ BADANIA LEKARSKIE ORAZ WYPEŁNIĆ KOMPLET NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW.

 

W tym celu zapraszamy na

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE,

które odbywa się w wyznaczonym terminie, na sali OSK "DELTA" ul. 29 Listopada 17, Skawina

(ten sam budynek w którym mieści się biuro)

 

  • Przynosicie Państwo ze sobą DOWÓD OSOBISTY -       w przypadku uczniów oraz osób, które nie posiadają dowodu osobistego, należy posłużyć się dowolnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, legitymacja szkolna, karta czasowego lub stałego pobytu na terenie RP) i przechodzicie badanie lekarskie w celu wydania ORZECZENIA LEKARSKIEGO*.

 * orzeczenie lekarskie wydawane jest kandydatom na kierowców przed rozpoczęciem kursu. Badania lekarskie mogą Państwo przejść u nas w Ośrodku lub zrobić je na własną rękę. Należy jednak pamiętać, iż musi to być orzeczenie wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia do wydawania orzeczeń dla kierowców, a nie zwykłe badanie okulistyczne lub lekarskie. Nie respektuje się innych orzeczeń jak te wydawane do praw jazdy.

 

DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADACIE PAŃSTWO NASTĘPNIE W ODPOWIEDNIM STAROSTWIE

ORZECZENIE LEKARSKIE

ZDJĘCIE do dokumentu prawa jazdy. Zdjęcie musi być aktualne oraz nie może nosić żadnych oznak uszkodzeń mechanicznych (zadrapanie, załamanie). Nie należy również podpisywać zdjęcia Państwa danymi na odwrocie.

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE RODZICÓW -  dokument ten obowiązuje wyłącznie osoby niepełnoletnie (rozpoczynające kurs na 3 miesiące przed 18-tym rokiem życia). W dokumencie tym rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na repliki zegarków uczestnictwo osoby niepełnoletniej w kursie prawa jazdy. Wzór dokumentu można odebrać w dniu spotkania organizacyjnego.

 

Zgłoszenia telefoniczne 600-422-760, 506-073-638

e-mail: deltaosk@op.pl