Najbliższy kurs:
17.07.2024r.17.30
ZAPISZ SIĘ!
EGZAMIN

 

W trakcie zapisu na egzamin oraz w dniu egzaminu osoby zdające zobowiązane są do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamośc (dowód osobisty, czasowy dowód osobisty, paszport, karta pobytu) na podstawie, którego egzaminator dokonuje potwierdzenia tożsamości osoby egzaminowanej.

W celu ustalenia terminu egzaminu należy dostarczyć zaktualizowany profill PKK (dotyczy osób, które rozpoczęły kursy prawa jazdy po 19.01.2013 r) do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania (Biuro Obsługi Klienta), oraz dokonać stosownej opłaty za wybrany rodzaj egzaminu (egzamin teoretyczny lub egzamin praktyczny).

W przypadku osób, które rozpoczęły kursy prawa jazdy przed 19.01.2013 r w dniu ustalania terminu egzaminu, należy dostarczyć wniosek, orzeczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz zdjęcie.

Termin egzaminu można ustalić poprzez osobiste stawiennictwo lub upoważniając osoby trzecie. Wówczas należy wystawić stosowne upoważnienie do ustalenia terminu egzaminu w Państwa imieniu.

 

Osoba upoważniona przez Państwa w dniu ustalania terminu egzaminu powinna posiadać:

  • do okazania własny dowód tożsamości,
  • PKK - wydany Państwu ze szkoły nauki jazdy zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę (dotyczy osób rozpoczynających kursy prawa jazdy po 19.01.2013 r)
  • wniosek, orzeczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zdjęcie (dotyczy osób, które rozpoczęły kursy prawa jazdy przed 19.01.2013 r)
  • upoważnienie,
  • odpowiednią kwotę w celu uiszczenia opłaty za wybrany rodzaj egzaminu

CENY EGZAMINÓW

Na miejscu w kasie Małoplskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie należy uiścić opłatę za egzamin w wysokości:

  • 30 zł   - egzamin teoretyczny w zakresie wybranej kategorii prawa jazdy,
  • 180 zł - egzamin praktyczny w zakresie kat. A, A2, A1 prawa jazdy
  • 140 zł - egzamin praktyczny w zakresie kat. B prawa jazdy
  • 200 zł - egzamin praktyczny w  zakresie kat. C prawa jazdy
  • 245 zł - egzamin praktyczny w zakresie kat. C+E prawa jazdy

 

 

 

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie  www.mord.krakow.pl