Najbliższy kurs:
17.07.2024r.17.30
ZAPISZ SIĘ!
PANEL DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KIEROWCÓW ZWODOWYCH W POŁOWIE ROKU 2014 ROZPOCZĘLIŚMY SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH ROZBUDOWUJĄC OFERTĘ OŚRODKA O:

 

 • SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW - PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA C1, C1+E, C, C+E
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA C1, C1+E, C, C+E
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA C1, C1+E, C, C+E
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA C1, C1+E, C, C+E

 

 

REALIZACJA SZKOLEŃ

SZKOLENIA OKRESOWE W FORMIE KURSU

Zakres SZKOLENIA OKRESOWEGO obejmuje łącznie 35 godzin zajęc teoretycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, realizowanego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C oraz C+E

 

Aby rozpocząć szkolenie okresowe w naszym Ośrodku należy dostarczyć do biura OSK "DELTA" poniższe dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię prawa jazdy
 • kserokopię posiadanego świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • oryginały dokumentów do wglądu
 • wypełnić oświadczenie - w biurze Ośrodka

 

 

Zakres KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ C1, C1+E,  C, C+E obejmuje łącznie 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godz. szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • 6 godz. ćwiczeń na placu manewrowym,
 • 16 godz. zajęć odbywających się w bezpośrednim ruchu drogowym
 • 4 godz. zajęć odbywajacych się w warunkach specjalnych prowadzonych na odpowiednio w tym celu wyposarzonym torze lub 2 godz. szkolenia na urzadzeniu do symulowania warunków specjalnych

 

Zakres KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ C1, C1+E, C, C+E obejmuje łącznie 140 godzin, w tym:

 • 97 godz. szklenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego - część podstawowa,
 • 27 godz. szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego - część specjalistyczna,
 • 6 godz. ćwiczeń na placu manewrowym,
 • 8 godz. zajęć prowadzonych w ruchu drogowym
 • 2 godz. zajęć w warunkach specjalnych prowadzonych na odpowiednio wyposażonym torze lub 1 godz. szkolenia na urzadzeniu symulującym warunki specjalne,

 

Zakres KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ C1, C1+E, C,C+E obejmuje łącznie 70 godzin zajęć, w tym:

 • 59 godz. szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • 6 godz. ćwiczeń na placu manerowym,
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym,

 

Zakres KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ C1, C1+E, C, C+E obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:

 • 26,5 godz. szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • 6 godz. ćwiczeń na placu manewrowym,
 • 2,5 godz. zajęć prowadzonych w ruchu drogowym

 

 

Aby rozpocząc szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyszpieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej należy dostarczyc do biura naszego Ośrodka następujące dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię prawa jazdy
 • aktualne orzeczenie psychologiczne
 • aktualne orzeczenie lekarskie
 • oryginały dokumentów do wglądu
 • oświadczenie - do wypełnienia na miejscu w biurze Ośrodka

Kserokopie dokumentów mogą Państwo zrobić na miejscu w naszym biurze:

Skawina, ul. 29 Listopada 17 (powyżej wejścia na plac targowy na linii Galerii Skawina)